Tin tức

Ngày 28/12/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin đoạn đoạn 2016-2020. Hiệu lực của thông tư bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 2019.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018

Chúng tôi đã có một số sản phẩm như cơ sở dữ liệu GIS, WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch, đánh giá tiềm năng và định hướng khai thác, phát triển một số điểm, tuyến du lịch trong xu thế hợp tác liên vùng du lịch; cơ sở dữ liệu dể khai thác quản lý đát đai, nông lâm nghiệp, môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành công phân bón từ các hạt nano của kim loại, oxit kim loại và các nguyên tố đất hiếm, phân hữu cơ, vi sinh cải tạo đất bạc màu, phục vụ canh tác hữu cơ, phân bón làm tăng tính chịu hạn cho cây trồng, đánh tác động của đất đến sinh trưởng của cây trồng; Nuôi cấy mô; Nuôi trồng nấm; Điều chế dung dịch thủy canh hiệu năng cao.

Lĩnh vực xứ lý môi trường

Việt Nam là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên thích hợp cho chim yến sinh sống. Trong đó, chim yến hàng (Aerodramus fuciphagus) là phân loài đặc hữu ở Việt Nam. Quần thể chim yến ở nước ta rất phát triển, phân bố trải dài từ Thanh Hóa cho tới phía nam Phú Quốc và các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là vùng Khánh Hòa.   

Xử lý ảnh, Thị giác máy, Thực tế ảo là một phần chính của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có liên quan mật thiết đến cơ sở dữ liệu đa phương tiện, các hệ thống nhúng, Internet of Think (IoT), Thực tế ảo tăng cường và mô phỏng, …

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn (ARISTQNU) là đơn vị tự chủ, phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực Công nghệ thông tin,

Trong các ngày  06 và 07 tháng 5 năm 2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ 

– Trường Đại học Quy Nhơn đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn 

– một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới.

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN - ĐHQN
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256-3546719
Email: aristqnu@gmail.com
           vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU