PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU XÉT NGHIỆM Y TẾ (QNLIS)

Trên thế gian này, vốn quý nhất của con người đó là sức khỏe. Do vậy, bên cạnh vấn đề chăm sóc sức khỏe được quan tâm hàng đầu thì công tác khám chữa bệnh cũng có vai trò không hề nhỏ đối với đời sống con người.

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU