VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN - ĐHQN
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256-3546719
Email: aristqnu@gmail.com
           vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU