Chúng tôi đã có một số sản phẩm như cơ sở dữ liệu GIS, WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch, đánh giá tiềm năng và định hướng khai thác, phát triển một số điểm, tuyến du lịch trong xu thế hợp tác liên vùng du lịch; cơ sở dữ liệu dể khai thác quản lý đát đai, nông lâm nghiệp, môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành công phân bón từ các hạt nano của kim loại, oxit kim loại và các nguyên tố đất hiếm, phân hữu cơ, vi sinh cải tạo đất bạc màu, phục vụ canh tác hữu cơ, phân bón làm tăng tính chịu hạn cho cây trồng, đánh tác động của đất đến sinh trưởng của cây trồng; Nuôi cấy mô; Nuôi trồng nấm; Điều chế dung dịch thủy canh hiệu năng cao.

Lĩnh vực xứ lý môi trường

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU