SẢN PHẨM 

HỆ THỐNG QNPACS

Hệ thống phần mềm PACS của chúng tôi với tên gọi QNPACS là một hệ thống phần mềm khai thác và quản lý dữ liệu chẩn đoán hình ảnh và là một giải pháp cho các bệnh viện nhằm phục vụ quá trình quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu chẩn đoán hình ảnh Y tế như: CT, MRI, X Quang kỹ thuật số, siêu âm, nội soi, DSA.

Chi tiết
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QNLIS

Hệ thống quản lý xét nghiệm QNLIS là một giải pháp đầy đủ về quản lý và khai thác dữ liệu xét nghiệm nhằm kết nối thông tin và dữ liệu thu được từ máy xét nghiệm và hệ thống HIS một cách nhanh chóng, chính xác. Hệ thống QNLIS có khả năng kết nối với hầu hết các dòng máy xét nghiệm hiện có trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi gồm Quản lý bệnh nhân, Quản lý thiết bị, Quản lý nhân viên, Thống kê, In sổ…

Chi tiết