LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành công phân bón từ các hạt nano của kim loại, oxit kim loại và các nguyên tố đất hiếm, phân hữu cơ, vi sinh cải tạo đất bạc màu, phục vụ canh tác hữu cơ, phân bón làm tăng tính chịu hạn cho cây trồng, đánh tác động của đất đến sinh trưởng của cây trồng; Nuôi cấy mô; Nuôi trồng nấm; Điều chế dung dịch thủy canh hiệu năng cao.

Lĩnh vực xứ lý môi trường

Chúng tôi đã nghiên cứu thành công

  • Hệ thống màng sinh học động kết hợp với xúc tác quang dùng để xử lí nước thải chứa nhiều hợp chất hữu cơ khó phân hủy;
  • Hệ thống xử lí nhanh nước lũ thành nước uống;
  • Nghiên cứu và ứng dụng hệ điện di để kiểm soát chất lượng nước đầu vào cho nông nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghệ nông nghiệp cao.

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU