Lĩnh vực khác

1. Hứa Thành Thân (2019), “Khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình tỉnh Bình Định”, Tạp chí Khoa học, Trường đại học Quy Nhơn, ISSN: 1859-0357, số 1, trang 143-154.
2. Hứa Thành Thân, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Lan (2018), “Đánh giá tiềm năng hóa lỏng trong nền cát từ kết quả xuyên tiêu chuẩn theo thời gian”, Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng, ISSN: 0866-8762, số 11, trang 146-152.
3. Ngoc-Phuc Nguyen, Thi-Thanh Tran, Thanh-Than Hua (2018), “Analysis the unit resistance along pile by using logical equations and PDA testing results”, 15th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast ASIA, GEOSEA 2018, Ha Noi, Vietnam, pp. 468-471.
4. Thanh-Than Hua, Ngoc-Phuc Nguyen, Thi-Thanh Tran (2018), “Effection of liquefaction by earthquake due to pore water pressure in sand”, Numerical Analysis in Geotechnics – NAG2018, Ho Chi Minh City, Vietnam.
5. Hứa Thành Thân, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Công (2017), “Phân tích khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình khu vực ven biển tỉnh Bình Định”, Tạp chí Địa Kỹ Thuật, Viện Địa Kỹ Thuật, ISSN: 0868-279X, số 3, trang 51-60.

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU