Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm thuốc trừ sâu của một số vùng nông thôn tỉnh Bình Định (2000-2001).

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác của vật liệu silicoaluminophosphate mao quản chuyển tiếp có tính axit mạnh và bền nhiệt, thủy nhiệt (2005-2006).

Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu mao quản để xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước (2009-2010).

Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước (2009-2011).

Nghiên cứu điều chế các vật liệu mới để làm xúc tác cho phản ứng sản xuất biodiesel và hấp phụ các hợp chất hữu cơ độc hại có trong nước (2012-2014).

Building up a New Master Program in Chemistry of Quy Nhon University, Vietnam (2012-2014).

Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M = Mo, W) có cấu trúc nano để làm điện cực anốt hiệu năng cao cho pin liti (2016-2018).

Reinforcing the capabilities of Quy Nhon University-Vietnam in solving local problems by building up a doctoral training program (2016-2019).

Reinforcing the research capabilities of material science group at Quy Nhon University-Vietnam in solving local problems (2017-2018).

Cấp cơ sở:

Nghiên cứu phát hiện ảnh cắt dán giả mạo (2010).
Nghiên cứu phát hiện khuôn mặt dựa vào tiếp cận phân tích chất liệu (2014).
Cấp tỉnh:

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện đa khoa Bình Định (2014-2016).
Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (2017-2019).
Nghiên cứu xây dựng mô hình Gan, xác định thể tích và phát hiện bất thường của vùng Gan theo chỉ định dựa trên hình ảnh y khoa chụp cắt lớp vi tính ổ bụng (2018-2020).

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU