Liên hệ

Arist QNU

170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0256-3546719
https://www.aristqnu.com
Mon - Fri: 7:30 - 17:00

Liên Hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN - ĐHQN
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256-3546719
Email: aristqnu@gmail.com
           vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU