Giới thiệu

Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256-3546719

Thư điện tử: vnukc@qnu.edu.vn

Website: https://www.aristqnu.com

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 2016, là đơn vị tự chủ với con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong lĩnh vực bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học và công nghệ. Viện được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cấp phép hoạt động trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; dịch vụ đào tạo nhân lực khoa học công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội từ tháng 3 năm 2017.

Sự phát triển

Từ khi thành lập, Viện đã tích cực hợp tác với đội ngũ nghiên cứu khoa học từ các đơn vị của Trường Đại học Quy Nhơn, tập trung nghiên cứu trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ GIS và viễn thám, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xử lý môi trường, bảo quản các sản phẩm nông sản, thuỷ sản theo các tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu,… Đặc biệt, với sản phẩm phần mềm lưu trữ, truyền nhận và xử lý hình ảnh y tế (QNPACS), phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu xét nghiệm trong y tế (QNLIS) được ứng dụng và chuyển giao thành công tại nhiều bệnh viện như BVĐK tỉnh Bình Định, BVĐK tỉnh Phú Yên, BVĐK tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, Trung tâm y tế thị xã An Nhơn.

Các lĩnh vực nghiên cứu

Hiện nay, Viện đang nghiên cứu nhiều lĩnh vực, đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi chú trong nghiên cứu các vấn đề như cơ sở dữ liệu đa phương tiện và hệ thống nhúng, xử lý ảnh và thị giác máy, công nghệ 3D/ thực tại ảo, mô phỏng, Internet kết nối vạn vật (IoT)… để có thể đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ áp dụng được vào thực tiễn đời sống con người. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác như công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ GIS và viễn thám,… cũng đang tích cực nghiên cứu để cho ra những sản phẩm công nghệ phục vụ cho mọi mặt của đời sống xã hội.

Chuyển giao công nghệ

Các đơn vị hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ: BVĐK tỉnh Bình Định, BVĐK tỉnh Phú Yên, BVĐK tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, Trung tâm y tế thị xã An Nhơn, BVĐK quốc tế Becamex Bình Dương, BVĐK tỉnh Lâm Đồng, BVĐK Thiện Hạnh – Đăk Lăk, BVĐK tỉnh Quảng Ngãi, Viện Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk…