p

About

The Applied Research Institute of Science and Technology - Quy Nhon University (ARIST).

Applied Research Institute of Science and Technology - Quy Nhon University established on September 1st, 2016 is an autonomous unit with its own stamp and account, and operates in the field of fostering and researching, developing and transfering science and technology.

Research Fields

Information Technology

Chemical Engineering

Biology Engineering

GIS and Remote sensing

i

News

ARISTQNU – TALK SHOW“TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0”

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường A, Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tổ chức Talk Show “Trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ”. GS. TS Vương Thanh Sơn...

ARISTQNU- Báo cáo vận hành Demo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Chiều ngày 11 tháng 7 năm 2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn tiến hành báo cáo Demo vận hành thử nghiệm hệ thống và hướng dẫn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận về hệ thống lưu...

Programmer Recruitment

QUY NHON UNIVERSITY THE APPLIED RESEARCH INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (170 An Duong Vuong, Quy Nhon city, Binh Dinh province) Recruitment: Position: Programmer. Number : 5+ Language: C#, Java, PHP, Python, AngularJS… 1. Three top reasons for you to choose us...

Research Specialist Recruitment

QUY NHON UNIVERSITY THE APPLIED RESEARCH INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (170 An Duong Vuong, Quy Nhon city, Binh Dinh province) Recruitment: Position: Research specialist in Information Technology Number: 2 Research fields: Image Processing, Computer Vision, 3D...

Proxy Product Owner (PPO) Recruitment

QUY NHON UNIVERSITY THE APPLIED RESEARCH INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (170 An Duong Vuong, Quy Nhon city, Binh Dinh province) Recruitment: Position: Proxy Product Owner (PPO) Number: 2 Language: C#, Java, PHP, Python, AngularJS… 1. Three top reasons for you to...

Introduction to QNLIS product

LABORATORY INFORMATION SYSTEM SOFTWARE (QNLIS) In this world, the most precious thing of human being is health. Therefore, besides the healthcare is the top concern, the medical examination and treatment also play a big role in human life. With a health care system,...

Introduction to QNPACS software

PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM SOFTWARE (QNPACS) https://www.youtube.com/watch?v=vwfyZbj_hAM&feature=youtu.be Today, information technology plays an enormous role in the development of the whole society, including the medical field. The application of...