CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Với nhiệm vụ quan trọng mà Nhà trường đặt ra cho Viện là nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ giải quyết các bài toán thực tế hoặc theo nhu cầu của xã hội, địa phương, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn quy tụ nhiều thành viên có bề dày thành tích nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Dưới đây là danh sách các công trình nghiên cứu đã được công bố theo lĩnh vực của các thành viên chính thức hoặc hợp tác cùng Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn trong những năm gần đây.