CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN

Viện trưởng: PGS. TS. Võ Viễn
Điện thoại: DĐ: 0914908789, CQ: 056-3546719
Email: vovien@qnu.edu.vn
Phó viện trưởng: TS. Lê Thị Kim Nga
Điện thoại: DĐ: 0906555779
Email: kimnle@qnu.edu.vn

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của viện