i

Chuyển giao công nghệ

ARISTQNU – Tích cực giới thiệu, hỗ trợ các bệnh viện tìm hiểu và triển khai hệ thống PACS theo quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT.

ARISTQNU – Tích cực giới thiệu, hỗ trợ các bệnh viện tìm hiểu và triển khai hệ thống PACS theo quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT.

Nhằm thúc đẩy công tác chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ đến với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh Công nghệ 4.0, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn tích cực liên hệ nhằm chuyển giao đến các đơn vị trên địa bàn Nam...

read more
Phần mềm QNPACS version2019 hướng tới thực hiện Bệnh án điện tử và bệnh viện không in phim cho các cơ sở y tế

Phần mềm QNPACS version2019 hướng tới thực hiện Bệnh án điện tử và bệnh viện không in phim cho các cơ sở y tế

Tháng 3/2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp phiên bản QNPACS version2019. Với phiên bản này, QNPACS có đầy đủ các tính năng đảm bảo mức cơ bản và chú trọng các tính năng mức nâng cao theo tiêu...

read more
Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 54/2017/TT-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm 08 nhóm tiêu chí về: Hạ tầng,...

read more
Chuyển giao sản phẩm QNPACS cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex Bình Dương

Chuyển giao sản phẩm QNPACS cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex Bình Dương

Với phương châm đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học đến gần hơn với cuộc sống, phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của Trường Đại học Quy Nhơn đã miệt mài nghiên cứu...

read more
Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn ra đời để đáp ứng sứ mệnh phát triển của Nhà trường đến năm 2030 là tiến đến gắn kết khoa học công nghệ với đào tạo, chuyển giao công nghệ, định hướng ứng dụng khoa học và công nghệ  theo nhu cầu...

read more
Chuyển giao thành công hệ thống PACS cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Chuyển giao thành công hệ thống PACS cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Bệnh viện thông minh đang là xu hướng phát triển của các bệnh viện tại nhiều nước trên thế giới nhờ vào sự phát triển của công nghệ. Nằm trong xu hướng đó, tại Việt Nam, Bộ y tế đã bước đầu xây dựng các tiêu chuẩn cần có cho một bệnh viện thông minh và sắp áp dụng...

read more
Tin tức nổi bật
ARISTQNU – Đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn – một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới.

ARISTQNU – Đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn – một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới.

Trong các ngày  06 và 07 tháng 5 năm 2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn - một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới. GS. TS Vương Thanh Sơn đến thăm và...

Trải nghiệm hệ thống Smart Nest bằng ứng dụng trên điện thoại

Trải nghiệm hệ thống Smart Nest bằng ứng dụng trên điện thoại

Tháng 3/2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường   Đại học Quy Nhơn cho ra đời “Hệ thống nhà yến thông minh – Smart Nest” nhằm hỗ trợ các nhà yến trong việc giám sát, điều khiển các thông số về môi trường nhà yến. Mô hình hoạt động của hệ thống...

ARISTQNU – Tích cực giới thiệu, hỗ trợ các bệnh viện tìm hiểu và triển khai hệ thống PACS theo quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT.

ARISTQNU – Tích cực giới thiệu, hỗ trợ các bệnh viện tìm hiểu và triển khai hệ thống PACS theo quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT.

Nhằm thúc đẩy công tác chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ đến với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh Công nghệ 4.0, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn tích cực liên hệ nhằm chuyển giao đến các đơn vị trên địa bàn Nam...

Hệ thống nhà yến thông minh – Smart Nest

Hệ thống nhà yến thông minh – Smart Nest

Tháng 3/2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường   Đại học Quy Nhơn cho ra đời “Hệ thống nhà yến thông minh – Smart Nest” nhằm hỗ trợ các nhà yến trong việc giám sát, điều khiển các thông số về môi trường nhà yến. Ở Việt Nam, nghề nuôi chim yến đã...

Phần mềm QNPACS version2019 hướng tới thực hiện Bệnh án điện tử và bệnh viện không in phim cho các cơ sở y tế

Phần mềm QNPACS version2019 hướng tới thực hiện Bệnh án điện tử và bệnh viện không in phim cho các cơ sở y tế

Tháng 3/2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp phiên bản QNPACS version2019. Với phiên bản này, QNPACS có đầy đủ các tính năng đảm bảo mức cơ bản và chú trọng các tính năng mức nâng cao theo tiêu...