ARISTQNU – TALK SHOW“TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0”

ARISTQNU – TALK SHOW“TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0”

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường A, Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tổ chức Talk Show “Trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ”. GS. TS Vương Thanh Sơn...