ARISTQNU – Đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn – một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới.

ARISTQNU – Đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn – một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới.

Trong các ngày  06 và 07 tháng 5 năm 2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn – một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới. GS. TS Vương Thanh Sơn...
Trải nghiệm hệ thống Smart Nest bằng ứng dụng trên điện thoại

Trải nghiệm hệ thống Smart Nest bằng ứng dụng trên điện thoại

Tháng 3/2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường   Đại học Quy Nhơn cho ra đời “Hệ thống nhà yến thông minh – Smart Nest” nhằm hỗ trợ các nhà yến trong việc giám sát, điều khiển các thông số về môi trường nhà yến. Mô hình hoạt động của hệ...
ARISTQNU – Nơi tập trung nguồn nhân lực nghiên cứu, phát triển chuyên sâu về Xử lý ảnh, Thị giác máy và Thực tế ảo.

ARISTQNU – Nơi tập trung nguồn nhân lực nghiên cứu, phát triển chuyên sâu về Xử lý ảnh, Thị giác máy và Thực tế ảo.

Xử lý ảnh, Thị giác máy, Thực tế ảo là một phần chính của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có liên quan mật thiết đến cơ sở dữ liệu đa phương tiện, các hệ thống nhúng, Internet of Think (IoT), Thực tế ảo tăng cường và mô phỏng, … Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công...
ARISTQNU – Tích cực giới thiệu, hỗ trợ các bệnh viện tìm hiểu và triển khai hệ thống PACS theo quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT.

ARISTQNU – Tích cực giới thiệu, hỗ trợ các bệnh viện tìm hiểu và triển khai hệ thống PACS theo quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT.

Nhằm thúc đẩy công tác chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ đến với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh Công nghệ 4.0, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn tích cực liên hệ nhằm chuyển giao đến các đơn vị trên địa bàn...