Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh

 Nghiên cứu hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/9 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh Nghiên cứu hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề tài do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là TS. Lê Thị Kim Nga.

TS. Lê Thị Kim Nga – Chủ nhiệm đề tài

Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk là một trong những trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử, văn hoá các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hiện đại của cả nước. Bảo tàng hiện có khoảng 1.000 hiện vật và hình ảnh, được tổ chức thành 03 không gian trưng bày chính (đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử). Bằng việc tôn trọng hiện vật gốc, tôn trọng chủ thể văn hóa, những thước phim phản ánh chân thực đời sống cộng đồng. Bảo tàng Đắk Lắk đã và đang tiến hành xây dựng hình ảnh của mình mang phong cách một Bảo tàng hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống dân tộc qua công tác trưng bày nhằm thể hiện những quan niệm về bảo tàng học tiên tiến và phương pháp trưng bày hiện đại.

Dựa trên cơ sở đó, Trường Đại học Quy Nhơn đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk chủ trì thực hiện nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh với mục tiêu nghiên cứu chính là: Nghiên cứu các kỹ thuật mô hình hóa 3D, các phương pháp trợ giúp trưng bày dựa trên công nghệ thực tại ảo. Trên cơ sở đó thiết kế, phát triển xây dựng hệ thống hỗ trợ trưng bày và quản lý các hiện vật tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Hiện tại, đề tài đã ứng dụng hơn 130 hiện vật của Bảo tàng Đắk Lắk. Trong thời gian sắp tới sẽ chú trọng đầu tư mô hình hóa toàn bộ hiện vật hiện có của Bảo tàng Đắk Lắk, đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk về công tác quản lý, lưu trữ và trưng bày hiện vật, liên tục cập nhật thông tin trưng bày ảo theo từng mùa, từng đối tượng cũng như nhu cầu của từng nhóm du khách tham quan, nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm của Bảo tàng Đắk Lắk trên thị trường du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc./.

Minh Hiền

Một số hình ảnh khác tại Hội đồng:

8 thoughts on “Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh Nghiên cứu hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *