Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp cùng với Vụ Hợp tác quốc tế và một số đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Tổng hợp các hợp chất bán dẫn mới cấu trúc lớp, ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang và lưu trữ năng lượng” do Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *