Được Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn đặt ra nhiệm vụ góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho Nhà trường và địa phương, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và công nghệ chúng tôi luôn xác định cho mình nhiệm vụ bồi dưỡng và tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ cho sinh viên, các đơn vị doanh nghiệp, theo nhu cầu của địa phương. Ngoài ra, Viện tích cực tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu phát triển thị trường khoa học công nghệ.


Với tình hình phát triển công nghiệp và khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn tích cực làm việc, phối hợp cùng Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Bình Định xây dựng các chương trình về đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu về khoa học, công nghệ.

Bên cạnh đó, Viện đang xây dựng các chương trình hướng tới đào tạo chứng chỉ nghề về khoa học công nghệ cho các đối tác có nhu cầu, cho sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *