Bệnh viện thông minh đang là xu hướng phát triển của các bệnh viện tại nhiều nước trên thế giới nhờ vào sự phát triển của công nghệ. Nằm trong xu hướng đó, tại Việt Nam.

Bộ y tế đã bước đầu xây dựng các tiêu chuẩn cần có cho một bệnh viện thông minh và sắp áp dụng triển khai các bệnh viện trên cả nước. Một trong những phần mềm cần có trong một bệnh viện thông minh đó là phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS). Để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh, ban lãnh đạo bệnh viện Bình Phước đã quyết định áp dụng công nghệ mới là phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh QNPACS vào hệ thống quản lý bệnh viện từ tháng 5/2018.

Phần mềm QNPACS do nhóm nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin của Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn xây dựng và phát triển từ năm 2017. Hệ thống QNPACS đáp ứng tốt được tất cả yêu cầu nghiệp vụ của bệnh viện và tất cả các tiêu chí về hệ thống PACS theo quy định trong Thông tư số: 54 /2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Hiện nay, hệ thống QNPACS tại bệnh viện đã đưa vào vận hành chính thức.


Phần mềm QNPACS có các chức năng quan nhất bao gồm:

– Nhận ảnh và lưu trữ dữ liệu từ thiết bị chụp;

– Kết nối hai chiều với hệ thống HIS của bệnh viện để lấy thông tin chỉ định của bệnh nhân đưa lên máy chụp và trả kết quả chẩn đoán về lại HIS;

– Đồng bộ và quản lý dữ liệu hình ảnh với thông tin hành chính của bệnh nhân;

– Xem ảnh với đầy đủ các tính năng của một phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh;

– Đọc, lưu trữ và quản lý kết quả chẩn đoán của bệnh nhân;

– Quản lý, thống kê các ca chụp theo ngày, theo máy;

– Cung cấp giải pháp tổng thể cho lưu trữ, quản lý và khai thác chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện.

Việc triển khai thành công hệ thống QNPACS tại bệnh viện tỉnh Bình Phước cho thấy năng lực của nhóm công nghệ thông tin thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn và tính ứng dụng cao của phần mềm khi đáp ứng tốt các nghiệp vụ tại bệnh viện Bình Phước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *