Hiện nay, tại Việt Nam, hầu hết các bệnh viện đã trang bị hệ thống HIS, tuy nhiên hệ thống LIS, RIS và PACS thì rất ít bệnh viện trang bị do khó khăn trong việc giao tiếp với thiết bị độc quyền được cung cấp từ nước ngoài,

giá thành cao, việc hỗ trợ từ nhà cung cấp khá hạn chế. Trên cơ sở thực tế đó, Nhóm nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn đã nghiên cứu xây dựng thành công xây dựng hệ thống phần mềm PACS (gọi tắt là QNPACS) bao gồm cả RIS và PACS phù hợp với thực trạng và nhu cầu của hầu hết các bệnh viện tại Việt Nam. Đây là sản phẩm hoàn thiện về PACS của Viện theo tiêu chuẩn của Thông tư 54/2017/TT-BYT, có thể chuyển giao cho các bệnh viện sử dụng.
Từ tháng 03/2018, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn đã triển khai lắp đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm QNPACS cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Bình Định.


Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Bình Định

Hệ thống QNPACS là một hệ thống phần mềm lưu trữ, truyền nhận và xử lý hình ảnh y tế, tích hợp hai giải pháp RIS và PACS đầy đủ cho các bệnh viện nhằm phục vụ công tác quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu chẩn đoán hình ảnh y tế như: CT, MRI, X-Quang kỹ thuật số, siêu âm, nội soi, DSA, … Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản trong nghiệp vụ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện, bao gồm:

– Nhận ảnh và lưu trữ dữ liệu từ thiết bị chụp.

– Kết nối hai chiều với hệ thống HIS của bệnh viện để lấy thông tin chỉ định của bệnh nhân đưa lên máy chụp và trả kết quả chẩn đoán về lại HIS.

– Đồng bộ và quản lý dữ liệu hình ảnh với thông tin hành chính của bệnh nhân.

– Xem ảnh với đầy đủ các tính năng của một phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.

– Đọc, lưu trữ và quản lý kết quả chẩn đoán của bệnh nhân.

– Quản lý, thống kê các ca chụp theo ngày, theo máy.

– Cung cấp giải pháp tổng thể cho lưu trữ, quản lý và khai thác chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện…

Hệ thống phần mềm QNPACS gồm năm phân hệ: (i) Phân hệ kết nối hai chiều với thiết bị chụp để thu nhận và lưu trữ ảnh; (ii) Phân hệ đồng bộ dữ liệu với HIS; (iii) Phân hệ Server truyền nhận ảnh qua LAN, INTERNET; và (iv) Phân hệ client hay còn gọi là workstation hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh với đầy đủ các công cụ xử lý ảnh hỗ trợ như MPR, MIP, 3D, và (v) là Phân hệ hiển thị và chẩn đoán hình ảnh trên thiết bị di động….


Mô hình kết nối QNPACS tại các bệnh viện

Với việc chuyển giao sản phẩm QNPACS cho Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Bình Định, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn đã góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và góp phần đưa khoa học công nghệ phát triển tại địa phương Bình Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *