Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn ra đời để đáp ứng sứ mệnh phát triển của Nhà trường đến năm 2030 là tiến đến gắn kết khoa học công nghệ với đào tạo, chuyển giao công nghệ

, định hướng ứng dụng khoa học và công nghệ theo nhu cầu xã hội và cộng đồng nhằm phục vụ phát triển bền vững cho các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cấp phép hoạt động trên lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội từ tháng 3 năm 2017. Thực hiện phương châm khoa học công nghệ xuất phát từ đời sống và phải phục vụ thiết thực cho đời sống, với quan niệm sản phẩm nghiên cứu để phục vụ, thương mại hóa và “sống” được với đời sống thực tế, chúng tôi đặt ra tiêu chí là kết quả nghiên cứu phải được chuyển giao và sử dụng trong thực tiễn. Các hình thức chuyển giao công nghệ ở Viện:

Hợp tác cùng đơn vị đối tác giải quyết bài toán đặt ra bằng các sản phẩm công nghệ, các hệ thống phần mềm quản lý, điều hành.
Chuyển giao các sản phẩm trực tiếp tạo ra từ quá trình nghiên cứu của Viện cho các đối tác, nhất là các đối tác thuộc lĩnh vực y tế.
Là đơn vị trung gian, chúng tôi đứng ra phối hợp chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ từ đối tác trong và ngoài nước đến các doanh nghiệp.
Các đơn vị đã thực hiện việc chuyển giao khoa học công nghệ:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với các sản phẩm QNPACS, QNLIS
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên với các sản phẩm QNPACS, QNLIS
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với sản phẩm QNPACS
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex – Bình Dương với các sản phẩm QNPACS
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bình Định với sản phẩm QNPACS
Trung tâm y tế thị xã An Nhơn với sản phẩm QNPACS

Tính hiệu quả, tiện ích và tiết kiệm của sản phẩm chúng tôi đã và đang mang lại cho các đơn vị chuyển giao khoa học công nghệ là niềm vui, niềm tự hào và động lực để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu thêm các ứng dụng phục vụ cho ngành y tế nói riêng và phục vụ cho cộng đồng nói chung. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu khoa học công nghệ, hoàn thiện các sản phẩm của mình, chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ đến với các đơn vị doanh nghiệp tại địa phương và cả nước, góp phần mang sáng tạo khoa học công nghệ ứng dụng vào đời sống, giải quyết các bài toán cụ thể của đời sống đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *