Hệ thống QNPACS phiên bản 2018 của Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn có các tính năng cơ bản và nâng cao, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Thông tư 54 của Bộ Y tế.

Nếu áp dụng hệ thống tại BV, các BV sẽ có điểm đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin mức 4 (dùng tính năng cơ bản) và mức 5 (dùng tính năng nâng cao).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *