Xử lý ảnh, Thị giác máy, Thực tế ảo là một phần chính của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có liên quan mật thiết đến cơ sở dữ liệu đa phương tiện, các hệ thống nhúng, Internet of Think (IoT), Thực tế ảo tăng cường và mô phỏng, …

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn (ARISTQNU) là đơn vị tự chủ, phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực Công nghệ thông tin,

Công nghệ hoá học, Công nghệ sinh học, Nông nghiệp công nghệ cao, Gis và viễn thám,… Với lĩnh vực Công nghệ thông tin, Viện là nơi tập trung các chuyên gia công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển chuyên sâu về Xử lý ảnh, Thị giác máy và Thực tế ảo.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang len lỏi đến mọi ngóc ngách của xã hội, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Với cuộc Cách mạng 4.0 này, máy tính đang dần thay thế con người để đóng vai trò chủ đạo trong việc sản xuất, vận hành cả quá trình, các công việc, hay nhà máy, … với các hệ thống thông minh.

Hệ thống thông minh có thể suy nghĩ, cảm nhận, đưa ra quyết định như một con người nên rất cần đến nhiều các hệ thống cảm biến để thu nhận tín hiệu từ môi trường, xử lý số liệu Big Data và trí tuệ nhân tạo để khai thác thông tin từ các cảm biến nhằm giúp ích cho việc dự báo, ra quyết định như một con người. Và trong một số trường hợp, quyết định có thể được thực hiện bằng cả máy móc thông qua hệ thống điều khiển. Khi các hệ thống thông minh có thể được triển khai hoạt động trong mối tương quan liên kết với nhau, máy móc có thể thay thế đa số hoặc thậm chí hoàn toàn vai trò của con người trong từng lĩnh vực của nền kinh tế. Điều này cũng yêu cầu sự phát triển tương ứng của nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin khác như các hệ thống thực tại ảo, thực tại tăng cường, điện toán đám mây, các vấn đề tích hợp hệ thống và bảo mật,…

Với những ứng dụng bước đầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, con người đã và đang quen dần với nhiều công nghệ hiện đại như: hệ thống điều khiển tự động cho robot hoặc ô tô, hệ thống cảnh báo an ninh và phát hiện đột nhập, hệ thống tra cứu ảnh qua mạng với lượng chỉ mục khổng lồ, các hệ thống nhận dạng sinh trắc học như vân tay hay mặt người, các hệ thống mô phỏng, hệ thống mô hình ảo như phát thanh viên ảo, cô giáo giảng dạy ảo, bảo tàng ảo,… Các công nghệ này có một điểm chung là cần đến những thuật toán cho phép máy móc có thể đạt được thông tin về sự vật, hiện tượng trong ảnh hay từ nguồn camera và dựng lại, hiển thị, cũng như trưng bày các đối tượng, hình ảnh trong thế giới ảo và thật. Đây cũng là mục tiêu của Xử lý ảnh, Thị giác máy và Thực tế ảo.

Tại Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn, Nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Xử lý ảnh, Thị giác máy và Thực tế ảo gồm hơn 10 thành viên bao gồm một số chuyên gia về Xử lý ảnh, các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Quy Nhơn và một số các nhà nghiên cứu chuyên sâu.

Với đội ngũ, tiềm lực và định hướng theo xu hướng chung của Cách mạng công nghiệp 4.0, Nhóm Nghiên cứu tập trung các hướng như sau:

 1. Phát hiện, nhận dạng chất liệu và đối tượng trong ảnh và video
  • Lĩnh vực Y tế: Phân tích, phát hiện và phân lớp các bất thường trên dữ liệu ảnh y khoa CT, MRI, dựng mô hình 3D các tạng đặc, Medical Image Registration…
  • Lĩnh vực Giao thông: Phát hiện và đếm xe qua lại tại các chốt kiểm soát, phân tích, phạt nguội giao thông…
  • Lĩnh vực Nhận dạng sinh trắc: Nhận dạng khuôn mặt, vân tay, mống mắt, cử chỉ, cảm xúc, hành động, hành vi…
 2. Thực tế ảo: Xây dựng và phát triển bảo tàng ảo, Bảo tàng khoa học ảo
 3. Các mô hình học máy và nhận dạng:
  • Mạng Noron nhân tạo CNN, Deep Learning, SVM, HMM, Mô hình hồi quy,…
  • Mạng GAN (Generative Adversarial Networks): Học đồng thời mạng sinh dữ liệu và mạng nhận dạng.

Nhóm nghiên cứu Xử lý ảnh, Thị giác máy và Thực tế ảo của Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn hướng đã, đang và chủ yếu sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu dưới dạng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp và phát triển thành những sản phẩm có thể thương mại được trên thị trường trong các lĩnh vực như: Y tế, Giám sát thông minh, Nông nghiệp thông minh,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *