1. Hứa Thành Thân (2019), “Khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình tỉnh Bình Định”, Tạp chí Khoa học, Trường đại học Quy Nhơn, ISSN: 1859-0357, số 1, trang 143-154.
2. Hứa Thành Thân, Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Lan (2018), “Đánh giá tiềm năng hóa lỏng trong nền cát từ kết quả xuyên tiêu chuẩn theo thời gian”, Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng, ISSN: 0866-8762, số 11, trang 146-152.
3. Ngoc-Phuc Nguyen, Thi-Thanh Tran, Thanh-Than Hua (2018), “Analysis the unit resistance along pile by using logical equations and PDA testing results”, 15th Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast ASIA, GEOSEA 2018, Ha Noi, Vietnam, pp. 468-471.
4. Thanh-Than Hua, Ngoc-Phuc Nguyen, Thi-Thanh Tran (2018), “Effection of liquefaction by earthquake due to pore water pressure in sand”, Numerical Analysis in Geotechnics – NAG2018, Ho Chi Minh City, Vietnam.
5. Hứa Thành Thân, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Văn Công (2017), “Phân tích khả năng hóa lỏng trong nền cát cho ổn định nền công trình khu vực ven biển tỉnh Bình Định”, Tạp chí Địa Kỹ Thuật, Viện Địa Kỹ Thuật, ISSN: 0868-279X, số 3, trang 51-60.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *