Chúng tôi đã có một số sản phẩm như cơ sở dữ liệu GIS, WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch, đánh giá tiềm năng và định hướng khai thác, phát triển một số điểm, tuyến du lịch trong xu thế hợp tác liên vùng du lịch; cơ sở dữ liệu dể khai thác quản lý đát đai, nông lâm nghiệp, môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *