Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thành công phân bón từ các hạt nano của kim loại, oxit kim loại và các nguyên tố đất hiếm, phân hữu cơ, vi sinh cải tạo đất bạc màu, phục vụ canh tác hữu cơ, phân bón làm tăng tính chịu hạn cho cây trồng, đánh tác động của đất đến sinh trưởng của cây trồng; Nuôi cấy mô; Nuôi trồng nấm; Điều chế dung dịch thủy canh hiệu năng cao.

Lĩnh vực xứ lý môi trường

Chúng tôi đã nghiên cứu thành công

  • Hệ thống màng sinh học động kết hợp với xúc tác quang dùng để xử lí nước thải chứa nhiều hợp chất hữu cơ khó phân hủy;
  • Hệ thống xử lí nhanh nước lũ thành nước uống;
  • Nghiên cứu và ứng dụng hệ điện di để kiểm soát chất lượng nước đầu vào cho nông nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghệ nông nghiệp cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *