p

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa Học và Công Nghệ - trường ĐH Quy Nhơn (ARIST).

Viện được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 2016, là đơn vị tự chủ với con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; dịch vụ đào tạo nhân lực khoa học công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội.

Lĩnh vực nghiên cứu

Công nghệ Thông tin

Công nghệ Hóa học

Công nghệ Sinh học

GIS và viễn thám

i

Tin tức

ARISTQNU – TALK SHOW“TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0”

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường A, Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tổ chức Talk Show “Trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ”. GS. TS Vương Thanh Sơn...

ARISTQNU – Đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn – một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới.

Trong các ngày  06 và 07 tháng 5 năm 2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn đón tiếp và làm việc cùng GS. TS Vương Thanh Sơn - một trong số các chuyên gia về Công nghệ thông tin của thế giới. GS. TS Vương Thanh Sơn đến thăm và...

Trải nghiệm hệ thống Smart Nest bằng ứng dụng trên điện thoại

Tháng 3/2019, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường   Đại học Quy Nhơn cho ra đời “Hệ thống nhà yến thông minh – Smart Nest” nhằm hỗ trợ các nhà yến trong việc giám sát, điều khiển các thông số về môi trường nhà yến. Mô hình hoạt động của hệ thống...