p

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa Học và Công Nghệ - trường ĐH Quy Nhơn (ARIST).

Viện được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 2016, là đơn vị tự chủ với con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; dịch vụ đào tạo nhân lực khoa học công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội.

Lĩnh vực nghiên cứu

Công nghệ Thông tin

Công nghệ Hóa học

Công nghệ Sinh học

GIS và viễn thám

i

Tin tức

ARISTTRACE – HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguyên tắc truy xuất một bước trước - một bước sau, tức là cơ sở phải lưu giữ thông tin để bảo đảm khả năng nhận diện...

SEMINAR “TỪ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN ĐẾN ỨNG DỤNG – CƠ HỘI HỢP TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI DOANH NGHIỆP”

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn (ARISTQNU) tổ chức seminar "Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng - Cơ hội hợp tác của trường Đại học Quy Nhơn với doanh nghiệp". Chiều ngày 16 tháng 8 năm 2019, tại phòng họp B, Trường Đại học Quy...

ARISTQNU – TALK SHOW“TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0”

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường A, Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ tổ chức Talk Show “Trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ”. GS. TS Vương Thanh Sơn...