Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thành công!

Công nghệ thông tin

Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, xử lí ảnh, kỹ thuật 3D và công nghệ thực tại ảo, mạng và truyền thông đa phương tiện,…

Công nghệ hóa học

Nghiên cứu và sản xuất thành công phân bón từ các hạt nano của kim loại, oxit kim loại và các nguyên tố đất hiếm, phân hữu cơ...

Công Nghệ Sinh Học

Nghiên cứu hệ thống sinh học cho công đồng, môi trường và y tế...

Gis Và Viễn Thám

Nghiên cứu về GIS và một số sản phẩm như cơ sở dữ liệu GIS, WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch, đánh giá tiềm năng và định hướng khai thác...

Nhiệm vụ của arist qnu

Tiến hành các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn.
Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ liên quan đến Khoa học  - Công nghệ.
Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ theo nhu cầu xã hội và cộng đồng; phục vụ phát triển bền vững cho các tỉnh thành thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu phát triển của thị trường Khoa học - Công nghệ.
Cung cấp các dịch vụ tư vấn và phản biện các đề tài, dự án, chính sách Khoa học - Công nghệ.
Tổ chức, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Khoa học - Công nghệ.
Thực hiện hợp tác các dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, triển khai về Khoa học - Công nghệ.
Hợp tác với các đơn vị khác trong Trường Đại học Quy Nhơn để phát triển, nghiên cứu về ứng dụng Khoa học - Công nghệ trong giáo dục và đời sống.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn giao phó.

Giới Thiệu

Viện Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 2016, là đơn vị tự chủ với con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong lĩnh vực bồi dưỡng, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học và công nghệ. Viện được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cấp phép hoạt động trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; dịch vụ đào tạo nhân lực khoa học công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu xã hội từ tháng 3 năm 2017.

Chức năng

Nghiên cứu Khoa học.
Phát triển, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN.
Hợp tác trong nước và quốc tế về việc nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các sản phẩm Khoa học - Công nghệ.
Cung cấp các dịch vụ tư vấn về Khoa học - Công nghệ.
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, bổ sung kiến thức về Khoa học - Công nghệ.

Kỹ Năng

design
70%
programming
50%
coding
90%
riding
55%
Arist
35%
SEO
40%

Phần mềm lưu trữ, truyền nhận và xử lý hình ảnh y tế (QNPACS)

Các tính năng của QNPACS: Bám sát đầy đủ các tiêu chí về RIS-PACS theo thông tư 54/2017/TT-BYT từ mức cơ bản đến nâng cao.
 • Kết nối 2 chiều với HIS.
 • Kết nối 2 chiều với tất cả các thiết bị: CT, MRI, X-Quang, DSA, Siêu âm, Nội soi....
 • Cung cấp bộ công cụ hỗ trợ chẩn đoán đầy đủ (WorkStation).
 • Giải pháp lưu trữ và truyền nhận dữ liệu hình ảnh nhanh và hiệu quả trong môi trường internet.
 • Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh hiệu quả, cơ chế bào mật.
 • ...
0
Developer
0
Designer
0
Hosting
0
Arist

Các sản phẩm chuyển giao và thương mại

 • Hệ thống nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng diểm danh tự động (QNFRS).
 • Hệ thống giám sát giao thông.
 • Hệ thống quản lý bào tàng và trưng bày ảo (VR, AR).
 • Hệ thống phát hiện và cảnh báo té ngã dựa trên thị giác máy.
 • Hệ thống kiểm phiếu bầu cử tự động
 • ...
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Thông tin

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Applied Research Institute for Science and Techology
Địa chỉ: Phòng 76 - 78, tòa nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256)3 546 719;  0906 555 779 (Mrs. Nga)
Email: aristqnu@gmail.com
          vnukc@qnu.edu.vn
Designed & Developed with Arist QNU